Giỏ hàng

Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng 2 hình thức: Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.